วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การผูกเงื่อนลูกเสือ

 
             

การผูกทแยงเป็นการผูกท่อนไม้ที่ไขว้กันอยู่ให้ติดแน่นเข้าด้วยกัน เช่น ใช้ผูกนั่งร้าน
ในการก่อสร้าง ใช้ผูกตอม่อสะพาน การสร้างที่พักอาศัยของชาวบ้านด้วยไม้ไผ่ประโยชน์
1. ใช้ในงานก่อสร้าง
2. ใช้ผูกเสาหรือไม้ค้ำยัน ป้องกันล้ม
3. ใช้ทำตอม่อสะพา
                      1. การผูกประกบสอง ประโยชน์
1) ใช้ต่อเสาหรือไม้สองท่อนเข้าด้วยกัน
2) ต่อไม้ให้ยาว
         2. ผูกประกบสาม
       
                   ประโยชน์
1) ใช้ต่อเสาทำเสาธงลอย
2) เพื่อทำขาหยั่ง
3) ใช้ต่อเสาหรือต่อไม้ให้ยาวขึ้น
4) ใช้ทำขาตั้งวางอ่างล้างหน้า ล้างมือ เวลาอยู่ค่ายพักแรม
5) ใช้ทำสามเส้าในงานก่อสร้าง

              
1.ผูกกากบาทธรรมดา

ประโยชน์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการทาสี
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
3. ใช้ทำรั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน
2. ผูกกากบาทแบบญี่ปุ่น

ประโยชน์
1. ใช้ผูกนั่งร้านในการทาสี
2. ใช้ผูกสร้างค่ายพักแรมและอุปกรณ์ค่ายพักแรม
3. ใช้ทำรั้วหรือคอกสัตว์ และผูกตอม่อเสาสะพาน

         
ป็นเงื่อนที่ใช้ประโยชน์มากในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะการต่อปลายเชือก 2 ข้างเข้าด้วยกัน ซึ่งเงื่อนนี้จะแน่นมากแต่ก็แก้ออกได้ง่ายประโยชน์
1. ใช้ต่อเชือกขนาดเท่ากัน เหนียวเท่ากัน
2. ใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกัน เพื่อผูกมัดห่อสิ่งของและวัตถุต่างๆ
3. ใช้ประโยชน์ในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ เช่น ผูกชายผ้าพันแผล ผูกชายผ้า
ทำสลิงคล้องคอ เป็นต้น
4. ผูกเชือกรองเท้า ผูกโบ

           
เงื่อนขัดสมาธิเป็นเงื่อนที่มีประโยชน์ในการต่อเชือกที่มีขนาดต่างกัน หรือขนาดเท่ากัน โดยใช้เส้นใหญ่ทำเป็นบ่วง ส่วนเส้นเล็กเป็นเส้นพันขัดประโยชน์
1. ใช้ต่อเชือกขนาดต่างกัน หรือขนาดเดียวกันก็ได้
2. ใช้ต่อเชือกแข็งกับเชือกอ่อน (เส้นอ่อนเป็นเส้นพันขัด)
3. ใช้ต่อเชือกที่ค่อนข้างแข็ง เช่น เถาวัลย์
4. ใช้ผูกเชือกกับสิ่งที่มีลักษณะเป็นขอหรือหูอยู่แล้ว เช่น ธงชาติ
5. ใช้ต่อเส้นด้าย เส้นไหมทอผ้า
                   
เงื่อนบ่วงสายธนู เป็นเงื่อนที่ไม่รูด ไม่เลื่อนเข้าไปรัดกับสิ่งที่ผูก ตัวบ่วงจะคงที่ประโยชน์
1. ใช้ผูกสัตว์ไว้กับหลักหรือต้นไม้ เป็นเงื่อนที่ไม่รูดและไม่เลื่อนเข้าไปรัด กับหลัก
เหมาะสำหรับการผูกล่าม เพราะสามารถหมุนรอบได้
2. ใช้ผูกเรือกับหลัก เมื่อเวลาน้ำขึ้นหรือน้ำลงบ่วงจะเลื่อนขึ้นลงได้เอง
3. ใช้คล้องกันธนูเพื่อโก่งคันธนู
4. ใช้คล้องคนให้หย่อนตัวจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแทนเงื่อนเก้าอี้
5. ใช้ผูกปลายเชือก ผูกถังตั้งหรือถังนอน
ส่วนที่้เหลือไว้ค่อยเพิ่มทีหลัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น